Declaració d'accessibilitat


Tecno metal s'ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius móvils del sector públic.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica al web de Tecno metal, actualment publicada a la següent direcció "https://tecno-metal.com".

Aquest web s'ha dissenyat adaptant-se als estándards i normatives vigents en relació amb l'accessibilitat i la usabilitat. No obstant això, és possible que trobeu algun contingut que no es adapte totalment a aquests estándards.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a la nostra web no és totalment accessible per les raons següents:

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018, 7 de setembre.

Dins la nostra web es fa referència a vegades a altres portals que estan sostinguts des d'altres servidors, es desenvolupen amb altres tecnologies.

 

Observacions i dades de contacte 

L'usuari podrà dirigir suggeriments/queixes sobre accessibilitat de qualsevol d'aquestes formes:

C/ Santa Rosa 43 bis
08105 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona)
info@tecno-metal.com
Tel: +34 618 779 717

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació recollit a l'article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, entra en vigor el 20 de setembre del 2020.

En cas que la petició al vostre suggeriment/queixa sigui insatisfactòria podà començar un procés de reclamació a l'organisme pertinent.

 

Preparació d'aquesta declaració

Aquesta declaració va ser preparada el 31 de gener de 2023.

El mètode emprat per preparar aquesta declaració una avaluació duta a terme per un Agent Digitalitzador i han estat comprovats amb una anàisi manual de l'accessibilitat via  diferents eines semi-automàtiques.

Última revisió de la declaració: 16 de maig de 2023.

 

Moviment per pantalla

Si un usuari no disposa en aquest moment de ratolí, podrá moure's pels diferents elements de la pàgina que visita amb el teclat, mitjançant la tecla de "Tabulació" .

 

Compatibilitat amb est àndards i disseny visual

Totes les pàgines no incloses dins de càrrega desproporcionada d'aquest lloc web compleixen les Pautes d'accessibilitat o Principis Generals de Disseny i Accessible establertes pel Grup de Treball AA-WCAG-2.1 pertanyent al W3C.

El disseny visual s'ha realitzat sota la recomanació de W3C, amb llenguatges de marques d'hipertext (HTML5) i fulls d'estil en cascada (CSS3) i utilitzant Bootstrap v3.3.6 com a framework de disseny web i la llibreria de JavaScript jQuery v1.12. Si el navegador o dispositiu de navegació no suporta fulls d'estil o JavaScript, el contingut de la web continua sent totalment llegible gràcies al seu marcat estructural.

El lloc web està dissenyat per a la visualització Responsivament, de manera que es visualitza de manera óptima als dispositius tablet i móvils. En aquests dispositius està optimitzat per la visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d'Android.

 

Tamany del text

La manera de modificar la mida de text és utilitzar els drets de teclat definits al navegador utilitzat. De manera genèrica la combinació de tecles (CTRL+) per augmentar la mida del text, i (CTRL-) per reduir-lo és comú per a la majoria d'ells.

A continuació presentem algunes d'aquestes dreceres per a certs navegadors, que corresponen als més utilitzats en les visites al nostre portal i que en cap cas pretén ser una llista de els recomanats per Sports Diagonal.

Canvi de mida del text - Accions a realitzar a cada navegador

 Navegador

Acció a realitzar

Explorer

Veure > Grandària del text

Firefox

Veure > Tamany

Chrome

3 Punts verticals (cantonada superior dreta) > Zoom + / -

Safari

Visualització > ampliar/reduir

Opera

Veure > escala

Documentació

Directiva (UE) 2016/2102 del parlament europeu i del consell, del 26 d'octubre del 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius móvils dels organismes del sector públic (DO L 327 de 2.12.2016, p. 1)

Decisió d'execució (UE) 2018/1523 de la comissió d'11 d'octubre de 2018, per la qual s'estableix un model de declaració d'accessibilitat de conformitat amb la directiva (UE) 2016/2102 del parlament europeu i del consell sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius móvils dels organismes del sector públic (DO L 256 de 12.10.2018, p. 103)

 

 

Anàlisi d'accessibilitat en profunditat del lloc WEB

TIPUS

ENLLAÇ

Valoració administració electrónica

CONFORME LA LLEI

Inici

https://tecno-metal.com/ca/

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Sobre nosaltres

https://tecno-metal.com/ca/proyecto/569-tecno-metal--sobre-nosaltres/

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Contacte

https://tecno-metal.com/ca/proyecto/550-tecno-metal--contacte/

WCAG 2.1 AA

 

Avís legal

https://tecno-metal.com/site/controladores/apartado.php?id=10

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Política de privacitat

https://tecno-metal.com/site/controladores/apartado.php?id=11

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Política de cookies

https://tecno-metal.com/site/controladores/apartado.php?id=9

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Condicions generals

https://tecno-metal.com/site/controladores/apartado.php?id=3

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Política de xarxes socials

https://tecno-metal.com/site/controladores/apartado.php?id=12

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Configuració de les cookies

https://tecno-metal.com/site/controladores/apartado.php?id=13&idioma=ca

WCAG 2.1 AA

Totalment conforme

Declaració d'accessibilitat

https://tecno-metal.com/site/controladores/apartado.php?id=1007&idioma=ca

 WCAG 2.1 AA

 Totalment conforme